top of page

CE ESTE O UNITATE PROTEJATĂ AUTORIZATĂ ȘI CUM POȚI BENEFICIA DE SERVICII 100% DEDUCTIBILE PRIN EA
În România, conform Constituției, persoanelor cu handicap le este asigurată egalitatea de șanse. Ce înseamnă acest lucru? Se pot bucura de participarea în comunitate și pot fi încadrate în forța de muncă, conform capacității de muncă și a pregătirii lor profesionale. O formă adaptată prin care acestea pot fi angajate este Unitatea Protejată Autorizată.


CE ESTE UNITATEA PROTEJATĂ AUTORIZATĂ


Unitatea Protejată este o entitate a economiei sociale fiind cunoscută la nivel european sub denumirea de întreprindere socială. Conform legii 448/2006, este entitate de drept publică sau privată, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților.

Timpul de lucru cumulat al acestora trebuie să reprezinte cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, dar și orice formă de organizare aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap.

Așadar, Unitățile Protejate pot fi înființate de orice persoană fizică sau juridică, de drept sau privat, care au gestiune proprie și care au angajate minim 3 persoane cu handicap.


CUM POȚI BENEFICIA DE SERVICII 100% DEDUCTIBILE


Companiile care au peste 50 de angajați și nu doresc să angajeze persoane cu dizabilități, pot opta pentru alternative impuse de către Legea 448/2006 și anume:

  • Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap.


  • Să achiziționeze servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în Unitățile Protejate, pe bază de parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat menționată mai sus.

Așadar, companiile care au peste 50 de angajați, care doresc să beneficieze de anumite servicii, dar fără costuri suplimentare, o pot face prin bugetul de Unitate Protejată. Practic au posibilitatea să deblocheze acest buget prin colaborarea cu o agenție autorizată ca Unitate Protejată.

Companiile pot reorienta jumătate din contribuția la fondul de handicap, pentru a accesa aceste servicii. Mai pe scurt, statul român achită aceste servicii pe care Unitatea Protejată le prestează companiei.

În concluzie, Unitățile Protejate Autorizate au ca scop ocrotirea persoanelor cu handicap și includerea acestora în câmpul muncii, iar tu ca firmă poți beneficia de servicii deductibile prin colaborarea cu aceste Unități.

Noi oferim servicii de marketing digital. Plecând de la strategie, planificare până la implementare și optimizare. Dacă vrei să beneficiezi de acest buget extra, contactează-ne completând formularul. Revenim către tine cu un audit media, împreună cu tot procesul de care este nevoie pentru implementare.


17 views0 comments

Comments


bottom of page