top of page
Doua femeie care bat palma, au palete de bedminton in mana, una dintre ele este in scaun cu rotile.

LEVELS ESTE UNITATE PROTEJATĂ AUTORIZATĂ

Susținem dezvoltarea și integrarea în forța de muncă a persoanelor cu dizabilități

DETALIERE

CE ÎNSEAMNĂ UNITATE PROTEJATĂ?

Unitățile protejate sunt entități ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de întreprinderi sociale pentru integrarea în muncă (Work Integration Social Entreprises) sau întreprinderi de inserție profesională.

În România, acest tip de întreprindere este definit prin legislația pentru persoanele cu handicap, respectiv prin legea 448/2006.


Beneficiarii vizați de legea 448/2006, sunt persoanele cu handicap, care pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale și capacității de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel județean sau al sectoarelor municipiului București.

În sensul legii 448 din 18 decembrie 2006 și numai în contextul încadrării în muncă, în categoria persoanelor cu handicap sunt incluse și persoane invalide gradul III.

Conform legii 448/2006, unitatea protejată are gestiune proprie, in cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel putin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum si orice formă de organizare aleasă pentru desfașurarea unei activitați economice de catre o persoană fizica deținatoare a unui certificat de încadrare in grad de handicap.

BENEFICIARI

CINE BENEFICIAZĂ?

Persoanele juridice care au cel puțin 50 de angajati si care nu angajează persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajați.


Acestea pot opta pentru achiziționarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitațile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, in suma echivalenta cu suma reprezentand 50% din salariul de
baza minim brut pe țara, înmultit cu numarul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.


Astfel, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:


1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;


2. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa, să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a
persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

SERVICII DEDUCTIBILE

CE ESTE DEDUCTIBIL?

Produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap, angajate in unitatea protejată autorizata cu care se stabilește colaborarea.


Există un singur tip de intermediere a produselor si serviciilor permis, mai exact acesta se aplica unitaților protejate care operează ca secții interne in cadrul unui
ONG, insă această intermediere se face doar cu produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap, angajate la alte unitați protejate autorizate.


Prin urmare, produsele si serviciile intermediate de la operatori clasici din piață, contravine legilor in vigoare si denaturează scopul legii care are ca obiectiv
integrarea socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitați.

PROCEDURĂ FISCALĂ

CUM SE APLICĂ CORECT DIN PUNCT DE VEDERE FISCAL?

Atunci când alegeți unitatea protejată de la care să faceți achiziția în cuantumul sumei datorate la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate, trebuie să vă asigurați că unitatea protejată a fost autorizată sau reautorizată conform reglementărilor in vigoare.

În caz contrar, sumele nu vor fi eligibile pentru
decontare.


In cazul in care optati pentru achiziționarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, se va completa formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” , astfel :

● în situația în care valoarea achizițiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în luna de raportare nu există obligația declarării poziției 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”;

● în situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în luna de raportare, la poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”, se declară diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziționate;

● în situația în care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”, nu se declară în luna de raportare, iar diferența de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligației de plată.

SERVICILE LEVELS OFERITE PRIN UNITATE PROTEJATĂ

Ne concentrăm pe livrarea rezultatelor prin strategie, abilități digitale și comunicare performantă. Optimizăm și adaptăm în timp real.

Imagine cu o femeie in scaun cu rotile care lucreaza la calculator in timp ce bea un ceai dintr-o cana alba.

IMPACT SOCIAL

MARKETING CU IMPACT SOCIAL.

LEVELS alocă resursele necesare pentru dezvoltarea persoanelor cu dizabilități din România în vederea dezvoltării profesionale și integrarea în mediul de business.

 

Peste 70% din angajații LEVELS sunt persoane cu dizabilități.

VREI SĂ LUCRĂM?

Mulțumim! Revenim imediat

bottom of page