top of page

ACCESIBILITATEA WEB: O PERSPECTIVĂ ESENȚIALĂ ÎN ERA DIGITALĂ
Accesibilitatea web urmărește să facă internetul accesibil pentru toți, indiferent de abilități sau dizabilități. Este un concept fundamental în societatea noastră digitalizată, asigurând că toți utilizatorii pot percepe, înțelege, naviga și interacționa cu conținutul online într-un mod eficient și convenabil.

 

Conform Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD), accesul persoanelor cu handicap la tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv internetul, este recunoscut ca un drept, iar atât Uniunea Europeană, cât și statele membre sunt obligate să ia măsuri adecvate pentru a asigura acest acces în condiții de egalitate. Ca urmare, UE a adoptat legislație pentru a susține aceste drepturi.

 

 

IMPORTANȚA ACCESIBILITĂȚII DIGITALE

 

 

Pandemia de COVID-19 a pus în evidență și mai mult importanța accesibilității digitale. Cu multe activități care s-au mutat online, de la lucrul de acasă la cumpărături și consultații medicale, este esențial ca toată lumea să aibă acces la aceste servicii vitale. Accesibilitatea digitală devine astfel un aspect important al incluziunii sociale și economice.

 

 

AVANTAJELE ACCESIBILITĂȚII WEB EXTINSE

 

 

Îmbunătățirea accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor aduce beneficii semnificative pentru toți utilizatorii.


De exemplu, adăugarea de funcționalități precum opțiunea de a asculta un text în loc să-l citim poate fi utilă în situații variate, inclusiv atunci când suntem ocupati cu alte activități sau în medii cu zgomot. Companiile care investesc în accesibilitate pot să atragă un public mai larg și să își îmbunătățească reputația și profitabilitatea.

 

 

ACCESIBILITATEA WEB CA DREPT FUNDAMENTAL

 

Accesibilitatea digitală nu este doar o chestiune tehnică, ci și un drept fundamental al persoanelor cu dizabilități. Este recunoscută ca atare în legislația europeană și internațională și este parte integrantă a eforturilor de a asigura egalitatea de șanse și incluziunea socială.

 

 

DIRECTIVA PRIVIND ACCESIBILITATEA SITE-URILOR WEB

 

 

Directiva (UE) 2016/2102 stabilește cerințe clare pentru site-urile web și aplicațiile mobile ale sectorului public, impunându-le să devină mai accesibile. Aceasta include obligația de a publica o declarație de accesibilitate, de a oferi un mecanism de feedback pentru utilizatori și de a efectua monitorizări periodice pentru a asigura conformitatea continuă.


Directiva completează Actul european privind accesibilitatea, care se aplică unei largi game de produse și servicii din sectorul privat.


Alte legislații europene sprijină persoanele cu dizabilități în diverse domenii, inclusiv comunicațiile electronice, serviciile mass-media audiovizuale, cărțile electronice, comerțul electronic și echipamentele TIC. Modul în care aceste politici ale UE influențează accesibilitatea digitală este evidențiat în infograficul privind legislația referitoare la economia și societatea digitală.

 

 

REVIZUIREA ȘI IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI

 

 

Revizuirea periodică a directivei și implementarea sa eficientă sunt cruciale pentru asigurarea progresului în domeniul accesibilității web. Prin intermediul deciziilor de punere în aplicare și a sprijinului financiar pentru proiecte de cercetare și pilot, Uniunea Europeană demonstrează angajamentul său ferm față de acest obiectiv.

 

Raportul Comisiei este publicat pe portalul EUR-Lex:

·  Raportul 
Accesibilitatea web nu este doar un aspect tehnic, ci o valoare fundamentală a societății noastre digitale. Este esențial să continuăm să lucrăm împreună pentru a asigura că internetul este un mediu inclusiv și accesibil pentru toată lumea.

 


10 views0 comments

Comments


bottom of page